top of page

CV tipsav Øivind Næss, daglig leder People Vestfold


Undersøkelser viser at arbeidsgivere bruker mindre enn 2 minutter på å

avgjøre om en søknad er verdt å ta i betraktning. En CV bruker de ofte

enda mindre tid på. Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan en CV skal se ut, men det er noen elementer du bør huske på.
Vær relevant

Nøkkelen til en god CV er å gi et tydelig bilde av din kompetanse og arbeidserfaring. Du må presentere deg selv godt, men du må også være sikker på at erfaringen og kompetansen din er relevant for jobben du søker på. Les stillingsannonsen nøye, og sørg for at du er tydelig på hvordan du vil kunne levere til kravene fra arbeidsgiver.


Vær nøye med språkbruken

Unngå «slitne» uttrykk som lidenskapelig, hardtarbeidende og lagspiller. Det avhenger selvfølgelig av hva slag stilling du søker på, men forsøk å bruke beskrivende ord som betyr noe. Mange bedrifter og rekruttere liker ord som ansvarlig, resultater, oppnådde mm. Hva fikk du til i den stillingen, og hvordan klarte du det?


Vær nøyaktig

Rekruttere vil ofte dømme deg etter skrivefeil, struktur og unøyaktigheter. Les kritisk gjennom flere ganger.


Spør en venn

Det er ofte vanskelig å være tydelig nok og selge seg selv. Husk at du er merkevaren arbeidsgiver skal ønske seg. Vi har ofte en tendens til å være forsiktige og ydmyke, og det kan være vanskelig å se CV'en med andre øyne. Vis den til noen du kjenner godt, og aller best noen som har jobbet med deg. Be om råd og tilbakemeldinger


Sørg for å holde CV’en kort

Vær tydelig, og ikke vær redd for å utelate noe av erfaringen din hvis det ikke er relevant for stillingen du søker på. Forsøk å samle essensen på en side, og skriv heller utfyllende om viktige områder på side 2. Jo lenger du har vært i yrkeslivet, jo mer relevant erfaring har du å vise til. Da er det spesielt viktig å være selektiv på hvilken erfaring du vil fremheve. Samtidig er det også naturlig at CV'en kan bli noe lenger . Skriv gjerne om resultatene du har oppnådd i utvalgte stillinger.

Skriv omvendt kronologisk, med nyeste arbeidserfaring og utdannelse først.


Vær bevisst på hvilket inntrykk CV'en skal gi av deg

Det er viktig at en CV er gjennomarbeidet og profesjonell. Tenk gjennom bruk av fonter, farger, layout og evt bilde. Den skal være lett å lese. Bruk tid på å få den best mulig, men vær ikke for kreativ i utformingen, med mindre det er veldig relevant for stillingen.


Flere og flere unge lager en personlig videopresentasjon av seg selv. Det kan være en god måte å skille seg ut på, men det bør ikke erstatte en skriftlig CV. Husk at det også her må være en gjennomtenkt plan. Skreddersy presentasjonen til stillingen, vær kortfattet og tydelig, og bruk muligheten til å utdype CV'en. Hvorfor er du motivert til stillingen, hvilke personlige egenskaper og kompetanse har du osv.


Vær ikke redd for å være personlig

Når arbeidsgivere bruker kort tid på å danne seg et bilde av de ulike søkere, må du hjelpe dem til å få et helhetsbilde av hvem du er. Vi anbefaler at du har med et bilde. Ta også med personlige ting som kan være relevant, som interesser, tillitsverv, hull i CV'en mm.

 

Trenger du hjelp med å skrive CV? Kontakt oss på vestfold@people.no

 

Registrer CV'en din her

6 views0 comments
bottom of page