top of page
Menn på jobb

Interimledelse

Trenger du raskt en spesialist eller leder for en periode?

Alle virksomheter går gjennom ulike faser, og i noen tilfeller er det kritisk å få på plass en leder raskt. Vi kan finne den spesialisten/interimlederen som kan dekke dine akutte behov. Det gir deg handlingsrom til å vurdere strategien fremover, og hvilken kompetanse og kandidatprofil du vil trenge på lengre sikt.

People har et landsdekkende nettverk av dyktige ledere og spesialister, som har lang erfaring i å tre inn i viktige roller i en overgangsperiode. Tunge ledere og spesialister kan være vanskelig å finne, spesielt når det gjelder kortere og mellomlange perioder. Med 20-års erfaring, velutviklede prosesser og et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk finner vi en leder som raskt kan bidra med å skape verdier for din virksomhet.

La oss ta en prat

Vi kan dekke dine behov

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Takk for at du tar kontakt

bottom of page