top of page

People Vestfold & Telemark blir ambassadør for Globale Sandefjord

Vi i People Vestfold & Telemark er opptatt av å finne de beste kandidatene til en stilling. Gode kandidater med en annerledes livshistorie og kultur blir gjerne oversett i rekrutteringsprosesser, selv om de er godt kvalifiserte og ofte langt mer motiverte enn andre jobbsøkere. Det er uforståelig for oss at «trygge» valg skal styre ansettelser, fremfor riktige valg.


Mangfold for oss er verdiskapning, både mht lønnsomhet, kompetanseutvikling, kulturbygging og trivsel. Forskning fra bl.a McKinsey viser at selskap med høy grad av mangfold er mer innovative, kreative og bedre på problemløsning.


Vi er derfor stolte av å ha inngått en samarbeidsavtale om mangfold og inkludering med Globale Sandefjord, og gleder oss til i sammen å være med på å skape forståelse for viktigheten av å tenke mangfold fremfor homogenitet i ansettelsesprosesser.
21 views0 comments
bottom of page