top of page

Ikke vent til du må – gjør det når du har råd


Har du planer om å ansette flere medarbeidere, eller er du i en situasjon hvor omstilling er nødvendig? Våg å handle nå!


Nye medarbeidere

Vi har i dag pr definisjon ikke arbeidsledighet. Bare 1,8% er ledige, og det betyr at vi fortsatt ser at det er få søkere på nye stillinger. Det er også stor konkurranse om de gode hodene. En rekrutteringsprosess tar derfor lenger tid enn normalt, og det er behov for et bredt spekter av aktiviteter for å finne den rette. Økt grad av søk og hodejakt, og bredere markedsføring er ofte nødvendig. Har du behov for ny medarbeider før jul må du starte prosessen nå. Bruk av rekrutteringsbyrå blir ofte ansett som dyrt, men hvis du sammenholder det med tiden du bruker er det ofte en god investering. Vi har kunnskap, verktøy og nettverk som gjør at du langt raskere vil få kvalifiserte kandidater på bordet.


Omstilling

Dessverre er mange bedrifter i en situasjon hvor de er nødt til å ta grep. Endret kundeadferd gir fallende omsetning, økte kostnader og usikre markeder. Det betyr at det er viktig å igangsette tiltak så tidlig som mulig. Vårt råd er å gjøre det før du må. Gode prosesser når man må gi slipp på gode medarbeidere gir økt mulighet for at de får ny jobb, og det styrker din bedrifts omdømme. Vi i People Vestfold & Telemark har vært med på mange omstillingsprosesser fra vår tid i næringslivet. Vi har hjulpet bedrifter og berørte ansatte med coaching og oppfølging med stor suksess. Les gjerne om solskinnshistorien om Release: www.peoplevt.no/blog
La oss ta en prat! Vi vil gjerne diskutere med deg om dine muligheter, og det er gratis å spørre oss om råd.


1 view0 comments
bottom of page