top of page
Value Retail
Value Retail ble etablert for å hjelpe nordisk varehandel møte kravene i et stadig mer komplekst marked som er i konstant endring. Vår kompetanse er et resultat av livslangt engasjement for denne bransjen. Vi har et drivende ønske å opprettholde og videreutvikle de beste kundeopplevelsene, slik at varehandelen kan lykkes på lang sikt.

Stillinger vi har bidratt med

Senior Enterprise Architect
Senior Prosjektleder IT
bottom of page