top of page
Vallø Båtforening
Vallø Båtforening ble stiftet i 1976 og er Norges største båtforening med 1276 plasser. Foreningens daglige drift ivaretas av foreningens Havnekontor. Foreningen holder til i foreningens klubbhus. Foreningens styre består av 9 medlemmer inklusive varamenn med interesse for båt og båtliv generelt. Foreningen har også en valg og kontrollkomite som består av 3 mdlemmer.

Stillinger vi har bidratt med

Driftsjef
bottom of page