top of page
Tunsberg Bispedømme
Tunsberg bispedømme er et bispedømme innen Den norske kirke som omfatter menighetene i Vestfold og Buskerud, med Tønsberg domkirke som bispesete.

Stillinger vi har bidratt med

HR-leder
Administrasjonsmedarbeider
bottom of page