top of page
Skywlkr
Skywlkr er eneste kontaktpunkt for både nyoppstartede og etablerte bedrifter som er ute etter å effektivisere og digitalisere sine arbeidsprosesser. Vi er spesialister på skytjenester og er opptatt av å gjøre avanserte forretningssystemer og -løsninger tilgjengelig for virksomheter – til forutsigbare priser. Disse løsningene baserer seg primært på Microsoft-teknologi, der vi leverer pre-konfigurerte standardløsninger med kort salgs- og implementeringstid.

Stillinger vi har bidratt med

Senior Forretningskonsulent Supply Chain Management
bottom of page