top of page
PMH
PMH As er en kombinert elektro og ventilasjonsbedrift. Her har vi en elektroavdeling og en ventilasjonsavdeling som dekker alt innenfor næringsmarkedet og boligmarkedet som nyanlegg, rehabinstallasjoner eller service og vedlikehold
Vår fordel er at vi kan stille sterkere sammen i tekniske løsninger, installasjoner som dagens tekniske verden krever. Vi har tett samarbeid mellom avdelingene og montørene ute. Dette gjør at vi kan levere komplette tekniske løsninger som gjør det enkelt for oss som leverandør og for kunde ved å kun ha en leverandør og forholde seg til.

Stillinger vi har bidratt med

Teknikere
bottom of page